Khoảng cách thương hiệu

Khoảng cách thương hiệu

DoanhNhanOnline – Khoảng cách thương hiệu Tác giả: Marty Neumeier; NXB: Lao Động Xã Hội- Alpha Books; Giá : 49.000 đồng. Trong hầu hết các công ty, chiến lược kinh doanh và ý tưởng sáng tạo thường bị chia cách bởi...

Tủ sách doanh nhân Tác giả and
DoanhNhanOnline – Khoảng cách thương hiệu Tác giả: Marty Neumeier; NXB: Lao Động Xã Hội- Alpha Books; Giá : 49.000 đồng.

Trong hầu hết các công ty, chiến lược kinh doanh và ý tưởng sáng tạo thường bị chia cách bởi một bên là chiến lược gia và chuyên gia maketing, những người thích tư duy não trái – thích phân tích, logic, cụ thể; một bên là các nhà thiết kế và những người sáng tạo, thích tư duy não phải – suy nghĩ trực giác, cảm giác.

Thực tế, công ty nào có phương cách kết nối khoảng cách sẽ giành được lợi thế rất lớn so với những công ty không làm việc này. Khi thông điệp thương hiệu truyền đi nguyên vẹn, nó sẽ đi thẳng vào não bộ con người, tạo nền móng xây dựng nên một thương hiệu uy tín. Không có sản phẩm vô tri vô giác, chỉ có những thương hiệu vô tri vô giác. Bất cứ thương hiệu nào có đủ lòng dũng cảm và sức sáng tạo cũng sẽ trở nên uy tín. Cuốn sách này là một cái nhìn hữu ích để những ai làm kinh doanh và điều hành doanh nghiệp có được những thông tin hữu ích trong điều hành doanh nghiệp của mình.

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video