Chịu trách nhiệm cho bản thân

Điều này nghĩa là chịu trách nhiệm về hậu quả của những việc bạn làm thay vì mong đợi ai đó, ví dụ như cha mẹ bạn, đứng ra chịu trách nhiệm cho bạn.

Nếu bạn mua xe máy cũ và xe tự nhiên hỏng, bạn phải chịu trách nhiệm rằng mình đưa ra một quyết định sai lầm thay vì đổ lỗi cho người bán xe cho bạn. Nếu bạn đến muộn cho cuộc hẹn quan trọng, chịu trách nhiệm rằng bạn không tính toán thời gian cho hợp lý thay vì đỏ lỗi cho tắc đường. Nếu bạn không hoàn thành nhiệm vụ công ty, chịu trách nhiệm rằng mình chưa lên kế hoạch hợp lý thay vì đổ lỗi cho sếp, cho đồng nghiệp.

Đưa ra những quyết định độc lập

Điều này thể hiện tính cá nhân của bạn. Bạn phải tự đưa ra quyết định về con đường học vấn, sự nghiệp của bản thân: ví dụ có nên học lên thạc sĩ hay không, có nên đổi việc hay không, có nên chấp nhận lời mời này hay không. Bạn phải tự đưa quyết định về nơi bạn sống, người bạn sống cùng, nên có người yêu hay không có người yêu. Bạn phải tự đưa ra những quyết định đó để hiểu được bạn là ai và bạn có vị trí thế nào trên thế giới.

Để làm được điều này, bạn cần kiên nhẫn. Nhiều người trẻ đặt lên mình nhiều áp lực để tìm ra bản thân mình ngay lập tức, và nhiều khi gia đình đặt lên họ nhiều áp lực hơn nữa. Tiến sĩ Arnett cho rằng thường thì mọi người chỉ bắt đầu hiểu bản thân khi họ 30 tuổi.

Độc lập về mặt tài chính

Đây được coi là ngưỡng cửa nổi bật nhất của sự trưởng thành: tự trả tiền cho bản thân.

Bạn sẽ không có được sự độc lập về suy nghĩ để đưa ra quyết định nếu bạn vẫn còn phụ thuộc về mặt tài chính vào ai đó. Nếu bạn còn ở nhà với bố mẹ, ăn cơm của bố mẹ, làm công việc bố mẹ xin cho, bạn còn phụ thuộc vào họ và phải làm điều họ mong muốn.

Do điều kiện kinh tế khó khăn và do truyền thống văn hoá Việt Nam, điều này không phải ai cũng đạt được. Ngay cả ở Mỹ, do suy thoái kinh tế và nợ đại học, 39% người trong độ tuổi 18 – 34 vẫn còn sống với phụ huynh. Nhưng vẫn có nhiều người thà rằng sống đạm bạc tự bản thân còn hơn là sống sung sướng với bố mẹ. Nếu bạn sống với bố mẹ, bạn có thể đề nghị đóng góp tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống.

Huyền Chip

(từ Stanford, Mỹ)

print