LienVietPostBank sẽ tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng

LienVietPostBank sẽ tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng

Tại đại hội cổ đông thường niên vừa qua, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ từ 6.460 lên 7.500 tỷ đồng thông qua việc...

Tại đại hội cổ đông thường niên vừa qua, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ từ 6.460 lên 7.500 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu.

Theo ông Minh, nguồn vốn tăng lên sẽ được sử dụng để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước khi quy mô tài sản của LienVietPostBank ngày càng tăng, cùng với đó là đầu tư mở rộng mạng lưới chi nhánh, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản trị ngân hàng, cung ứng sản phẩm dịch vụ mới.

Kết thúc năm 2016, LienVietPostBank đạt lợi nhuận trước thuế là 1.350 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ, và lãi ròng vượt mức 1.000 tỷ đồng. Và tính đến hết năm 2016, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt 141.865 tỷ đồng, tăng 32%, tương ứng tăng 32.278 tỷ đồng so với năm 2015. Huy động vốn thị trường 1 đạt 116.193 tỷ đồng và cho vay khách hàng đạt 82.170 tỷ đồng.

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video