Maybank Kim Eng hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Maybank Kim Eng hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Tập đoàn Maybank Kim Eng và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa ký kết thỏa thuận khung về hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật nhằm thúc đẩy sự phát triển lâu dài và bền vững của thị...

Doanh nghiệp Tác giả

Tập đoàn Maybank Kim Eng và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa ký kết thỏa thuận khung về hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật nhằm thúc đẩy sự phát triển lâu dài và bền vững của thị trường vốn Việt Nam.

Thoả thuận khung được tái ký kết với thời hạn ba năm; bao gồm việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về các thông lệ và chuẩn mực tốt nhất trong lĩnh vực kiểm soát và quản trị rủi ro, quản trị công ty, tuân thủ, chuẩn mực kế toán và hệ thống báo cáo tài chính, thu hút đầu tư gián tiếp vào thị trường chứng khoán Việt Nam, phát triển thị trường chứng khoán phái sinh và phát triển các sản phẩm mới cho thị trường chứng khoán.

Ông Dato’ John Chong, Tổng Giám đốc tập đoàn Maybank Kim Eng, cho biết: “Với cơ cấu dân số hấp dẫn và nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng, Việt Nam không chỉ là một thị trường quan trọng đối với chúng tôi, mà còn là thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm cơ hội ở ASEAN. Chúng tôi rất sẵn lòng chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm từ các hoạt động của chúng tôi tại 6 quốc gia trong khu vực ASEAN, góp phần vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Phó Chủ tịch UBCKNN, thì cho rằng: “Việc ký kết thoả thuân này là biểu tượng cho mục tiêu chung của hai bên trong việc tăng cường hợp tác để phát triển hơn nữa cơ sở hạ tầng, hiệu quả và tính thanh khoản của thị trường vốn Việt Nam nhằm nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư”.

Bài viết liên quan