Doanh nghiệp FDI ô tô góp phần dịch chuyển cơ cấu lao động tại Việt Nam

Doanh nghiệp FDI ô tô góp phần dịch chuyển cơ cấu lao động tại Việt Nam

Để giải quyết bài toán chất lượng lao động của doanh nghiệp FDI, nhiều chuyên gia đánh giá giải pháp gắn kết doanh nghiệp với cơ sở đào tạo là rất quan trọng. Thời gian qua, những tín hiệu tích cực đã được ghi nhận tại một số doanh nghiệp FDI sản xuất và lắp ráp ô tô tại Việt Nam.

Tác giả