MSN đạt lợi nhuận hợp nhất 3.584 tỷ đồng

MSN đạt lợi nhuận hợp nhất 3.584 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã HOSE: MSN) thông báo, quý 1/2015 đạt mức doanh thu và lợi nhuận hợp nhất tương ứng 3.584 tỷ đồng (tăng 31,8% so với năm 2014) và 57 tỷ đồng (tăng 47,8%...

Tin trong nước Tác giả

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã HOSE: MSN) thông báo, quý 1/2015 đạt mức doanh thu và lợi nhuận hợp nhất tương ứng 3.584 tỷ đồng (tăng 31,8% so với năm 2014) và 57 tỷ đồng (tăng 47,8% so với năm 2014).

Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ có 4 tỷ đồng, so với mức lỗ ròng là 107 tỷ đồng trong quý 1/2014. Mặc dù cổ đông công ty mẹ không chịu khoản lỗ nặng như quý 1/2014, kết quả kinh doanh quý 1/2015 vẫn thấp hơn kỳ vọng của các nhà đầu tư.

Năm 2015, dự báo MSN sẽ đạt 35.641 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 121,5% so với năm 2014) và 1.990 tỷ đồng lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ (tăng 84%). Doanh thu tăng trưởng mạnh là do doanh thu cao hơn từ các công ty thành viên Masan Resource và doanh thu hợp nhất của Masan Nutri-Science. Trong khi đó, tăng trưởng lợi nhuận ròng chủ yếu nhờ khoản lợi nhuận từ các công ty liên kết (Ngân hàng Techcombank) gia tăng.

Song Thanh

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video