Năm 2013: Lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn

Năm 2013: Lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn

DoanhNhanOnline – Theo báo cáo của Chính phủ, chỉ số giá tiêu dùng cả năm sẽ được kiềm chế ở mức 8%. Bội chi ngân sách dự kiến ở mức 4,8%. GDP cả năm cũng được dự kiến ở mức 5,2%....

Tin trong nước Tác giả and

DoanhNhanOnline – Theo báo cáo của Chính phủ, chỉ số giá tiêu dùng cả năm sẽ được kiềm chế ở mức 8%. Bội chi ngân sách dự kiến ở mức 4,8%. GDP cả năm cũng được dự kiến ở mức 5,2%. Trong 15 chỉ tiêu Nghị quyết QH đề ra, có 5 chỉ tiêu không đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế (ước cả năm chỉ đạt khoảng 5,2%), tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP không đạt (29,5% so với 33,5%) kéo theo hai chỉ tiêu giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt thấp.

Cũng theo báo cáo trên, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Đó là kinh tế vĩ mô chưa vững chắc; lạm phát vẫn có nguy cơ tăng trở lại; nợ xấu gia tăng, xử lý còn chậm và còn nhiều khó khăn. Lãi suất tín dụng còn cao so với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng trưởng huy động vốn cao hơn nhiều so với tăng trưởng tín dụng cho vay; chênh lệch lãi suất huy động và lãi suất cho vay còn lớn.

Đặc biệt, các doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn, tồn kho lớn. Số lượng doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động còn nhiều. Thị trường bất động sản đình trệ, chưa có khả năng phục hồi sớm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thấp, vi phạm pháp luật, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước…Theo kế hoạch mà Chính phủ trình Quốc hội, mục tiêu tổng quát cho năm tới là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Từ đó, một số chỉ tiêu quan trọng được đề ra cho năm 2013 là: GDP tăng khoảng 5,5%. Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%. Tỷ lệ nhập siêu khoảng 8%. Bội chi ngân sách nhà nước không quá 4,8% GDP. Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 8%. Đồng thời, tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động…

 

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video