Nâng cao khả năng quản lý cho doanh nghiệp

DoanhNhanOnline – Nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu biết về nâng cao khả năng quản lý, FMIT tiếp tục khai giảng các khóa học dành cho cấp quản lý tại Hà Nội. Các khóa học này gồm Quản lý dự...

Sản phẩm mới Tác giả and
DoanhNhanOnline – Nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu biết về nâng cao khả năng quản lý, FMIT tiếp tục khai giảng các khóa học dành cho cấp quản lý tại Hà Nội.

Các khóa học này gồm Quản lý dự án nền tảng theo chuẩn PMI®: 20/12/2013; Quản lý dự án nâng cao theo chuẩn PMI®: 20/12/2013;Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO®: 23/12/2013. FMIT sẽ ưu đãi 15% học phí khi đăng ký và đóng học phí trước 10 ngày, ưu đãi thêm 5% cho học viên đăng ký theo nhóm 3 người.

DN

Bài viết liên quan