NCB đạt 75 tỷ đồng lợi nhuận năm 2014

NCB đạt 75 tỷ đồng lợi nhuận năm 2014

Năm 2014, tổng tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tăng 26,8%, tổng vốn huy động và cho vay cũng tăng lần lượt 29,91% và 23,49% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh...

Tin Nổi Bật Tác giả

Năm 2014, tổng tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tăng 26,8%, tổng vốn huy động và cho vay cũng tăng lần lượt 29,91% và 23,49% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 75 tỷ đồng, đặc biệt nợ xấu giảm 58,48% so với đầu năm, chiếm 2,52% so với tổng dư nợ.

Cụ thể, tính đến 31/12/2014, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 36.867 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động và cho vay  là 33.144 tỷ đồng và 16.641 tỷ đồng.

Bà Trần Hải Anh – Tổng Giám đốc NCB cho biết: “Năm 2014 hoạt động kinh doanh của ngân hàng đã khởi sắc và tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi đã bước vào giai đoạn phát triển. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2014 NCB đạt 75 tỷ đồng, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục dùng lợi nhuận này để bù đắp các khoản mục cần thiết để tiếp tục đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến trình tái cấu trúc”.

NCB đã tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hàng, phát triển hệ thống sản phẩm chiến lược trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, xây dựng gói dịch vụ riêng cho khách hàng doanh nghiệp, tăng cường xử lý thu hồi nợ, thắt chặt quản trị rủi ro và cải tiến quy trình, quy chế làm việc, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự.

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video