Nestlé Việt Nam giúp nâng cao vai trò của phụ nữ nông thôn

Nestlé Việt Nam giúp nâng cao vai trò của phụ nữ nông thôn

Nestlé Việt Nam vừa triển khai chương trình “Chị NEST”, nhằm giúp cho chị em phụ nữ tại nông thôn nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, từng bước nâng cao thu nhập, làm chủ cuộc sống.

Doanh nghiệp Tác giả

Chương trình đã thu hút sự tham gia của 800 chị em phụ nữ  tại 120 xã tại 6 tỉnh miền Bắc là Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên và Ninh Bình. Năm 2018, Nestlé Việt Nam tiếp tục  mở rộng phạm vi chương trình  đến 21 tỉnh thành ở cả ba miền, dự kiến sẽ thu hút thêm 2.500 chị em tại 400 xã.

Với  chương trình “Chị NEST”, thông qua hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và hội phụ nữ tại mỗi xã, Nestlé Viêt Nam xây dựng đội ngũ nhóm hội viên hội phụ nữ được cung câp, trang bị thông tin cần thiết về dinh dưỡng, sức khỏe, về sản phẩm, sau đó sẽ trở thành đại diện của Nestlé mang những kiến thức này giới thiệu cho chị em phụ nữ và hộ gia đình khác trong từng xã.

Theo số liệu  điều tra, ở Việt Nam hiện nay trong gần 80% phụ nữ của khu vực nông thôn thì có đến 58% hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Phụ nữ nông thôn Việt Nam không chỉ góp phần quan trọng mang lại thu nhập  cho gia đình mà còn góp phần sản xuất ra phần lớn nông phẩm cho toàn xã hội. Tuy nhiên do ít có điều kiện tiếp cận các thông tin, kiến thức về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cộng với đặc thù công việc nhà nông nặng nhọc, chế độ dinh dưỡng thiếu hụt đã ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe chị em cũng như việc chăm sóc sức khỏe của gia đình họ.

Bài viết liên quan