PACE giới thiệu khóa học “NextGen Leaders” giá 12.000USD

PACE giới thiệu khóa học “NextGen Leaders” giá 12.000USD

Trường doanh nhân PACE lần đầu tiên đã thiết kế chương trình đào tạo “NextGen Leaders” (Lãnh đạo kế nghiệp). Năng lực kế nghiệp là việc cần thiết phải có để chuẩn bị cho những bước phát triển của doanh...

Doanh nhân Tác giả

Trường doanh nhân PACE lần đầu tiên đã thiết kế chương trình đào tạo “NextGen Leaders” (Lãnh đạo kế nghiệp).

Năng lực kế nghiệp là việc cần thiết phải có để chuẩn bị cho những bước phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Nhiều câu chuyện kế nghiệp giữa thế hệ trước với thế hệ sau đã được chia sẻ như cha mẹ muốn giao lại công ty cho con cái nhưng con cái không muốn; cha mẹ chưa dám giao hết toàn bộ quyền điều hành công ty; con cái muốn thay đổi cách thức quản lý, điều hành nhưng gặp rất nhiều rào cản văn hóa, thói quen, sự phân quyền … Đây là rất nhiều nguyên nhân và cũng là bức xúc khiến câu chuyện trao quyền và nhận quyền kế nghiệp luôn luôn cần tiếng nói chung.

Nhìn thấy sự cần thiết này PACE đã thiết kế chương trình đào tạo “NextGen Leaders” nhằm giúp các thế hệ hiểu rõ “đúng việc, đúng người” và có thể giảm bớt những rủi ro, xung đột trong doanh nghiệp.

“NextGen Leaders” của PACE được thiết kế qua 3 cấu phần quan trọng: cấu phần học tập (tư tưởng chủ đạo, năng lực lãnh đạo, quản lý, các nền tảng bổ trợ…); cấu phần song song (đối thoại, học từ sách, tự luyện kỹ năng); cấu phần ứng dụng (đề án tư vấn để học viên ứng dụng kiến thức và thực hành vào chính môi trường doanh nghiệp của mình).

Thời gian để hoàn tất khóa học là 1 năm, với mức đầu tư 12.000 USD.

Bài viết liên quan

Bác sỹ doanh nhân

Là một bác sỹ có kinh nghiệm lâu năm tại Mỹ, vào năm 2008, bác sỹ Nam Trân quyết định về Việt Nam, mong muốn đóng góp thiết thực cho cộng đồng và đất nước bằng những kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp điều trị hiệu quả nhất.

Doanh nhânNgười đăng Doanh nhan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video