Quốc Cường Gia Lai sẽ phát hành thêm 150 triệu cổ phiếu

Quốc Cường Gia Lai sẽ phát hành thêm 150 triệu cổ phiếu

DoanhNhanOnline – Trong kế hoạch tăng vốn từ 1.300 tỷ đồng lên 2.800 tỷ đồng năm 2014, Công ty Quốc Cường Gia Lai cho biết sẽ phát hành 150 triệu cổ phiếu. Số tiền thu được tính theo mệnh giá...

Tin trong nước Tác giả and

DoanhNhanOnline – Trong kế hoạch tăng vốn từ 1.300 tỷ đồng lên 2.800 tỷ đồng năm 2014, Công ty Quốc Cường Gia Lai cho biết sẽ phát hành 150 triệu cổ phiếu.

Số tiền thu được tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu) là 1.500 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này dùng để trả nợ cho đối tác là 1.000 tỷ đồng và hơn 136 tỷ đồng chuyển đổi trái phiếu. Phần còn lại bổ sung vốn kinh doanh. Đại diện công ty cho biết, việc huy động vốn là khá khả quan do có nhiều đối tác quan tâm. Năm 2014, Quốc Cường Gia Lai trình kế hoạch doanh thu 1.500 tỷ đồng (tăng 54%) và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng (tăng 700% so với thực hiện năm 2013). Năm 2013, công ty đạt gần 973 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế hơn 6 tỷ đồng.

 Tác giả: Gia Phúc

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video