REE đầu tư hàng ngàn tỷ đồng vào điện nước

REE đầu tư hàng ngàn tỷ đồng vào điện nước

Tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 31/3, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) cho biết, tính đến thời điểm này REE đã đầu tư 3.728 tỷ...

Thị trường Tác giả

Tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 31/3, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) cho biết, tính đến thời điểm này REE đã đầu tư 3.728 tỷ đồng vào ngành điện và gần 600 tỷ đồng vào ngành nước.

Và trong năm 2015, riêng mảng điện và than đã đạt lợi nhuận sau thuế là 216 tỷ đồng, và lãi ròng của nước đạt 45 tỷ đồng. Bà Thanh cũng khẳng định, năm 2016, mảng điện và nước sẽ chiếm 45% cơ cấu lợi nhuận của REE.

Trong năm 2015, cơ cấu lợi nhuận của REE, mảng bất động sản và công trình cơ điện chiếm 64%, lần lượt là 343 tỷ đồng và 205 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông, REE cũng đề xuất chi trả cổ tức 25% vốn điều lệ, trong đó, bao gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Với sổ cổ phiếu được phát hành thêm để chi trả cổ tức, tương đương hơn 40 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của REE sẽ tăng từ 2.696 tỷ đồng lên 3.100 tỷ đồng.

Bài viết liên quan