Giá vàng sẽ leo thang tới đâu?

Giá vàng sẽ leo thang tới đâu?

1.900 USD/oz: điểm đến không xa? Giá vàng tăng nằm trong kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư. Với những gì đang diễn ra đối với nhiều nền kinh tế thế giới thì việc không chỉ các nhà đầu tư...

Tác giả and