Đệm Liên Á công bố kết quả kinh doanh, ra mắt sản phẩm mới

Đệm Liên Á công bố kết quả kinh doanh, ra mắt sản phẩm mới

Tại hội nghị khách hàng mới được tổ chức tại Tp.HCM, lãnh đạo nệm Liên Á cho biết, 2017 là năm kinh doanh ấn tượng của Liên Á với mức tăng trưởng doanh thu tăng 33% so với 2016. Trên cơ sở đó, năm 2018 lãnh đạo Liên Á đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 30% so với năm 2017.

Tác giả