Công ty mẹ của Shopee niêm yết trên sàn New York

Công ty mẹ của Shopee niêm yết trên sàn New York

Sea, công ty mẹ của sàn thương mại điện tử Shopee, vừa niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch New York Stock Exchange (NYSE). Sea cũng trở thành công ty công nghệ internet đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á mở rộng chào bán cổ phiếu trên sàn NYSE.

Tác giả