Constantia Flexibles khẳng định vị thế

Constantia Flexibles khẳng định vị thế

Tập đoàn Constantia Flexibles tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường nhãn mác khu vực Đông Nam Á bằng việc thu mua Tập đoàn nhãn mác Pemara của Úc. Hai bên thống nhất không tiết lộ bất kỳ...

Tác giả