TQ thí điểm cải cách và hiện đại hóa nông nghiệp

DoanhNhanOnline – Ngày 3/4, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chủ trì Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện nhằm triển khai công tác thí điểm cải cách tổng hợp và đồng bộ hiện đại hóa nông nghiệp. Hội...

Tin thế giới Tác giả and
DoanhNhanOnline – Ngày 3/4, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chủ trì Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện nhằm triển khai công tác thí điểm cải cách tổng hợp và đồng bộ hiện đại hóa nông nghiệp.

Hội nghị xác định nhiệm vụ chủ yếu của thí điểm cải cách là xây dựng chủ thể sản xuất kinh doanh loại hình mới, như hợp tác xã cổ phần, hợp tác xã chuyên ngành, doanh nghiệp đầu rồng, trang trại gia đình, hộ lớn ngành nghề.

Ngoài ra, hội nghị cũng xác định nhiệm vụ phát triển kinh doanh quy mô vừa đa hình thức, thực hiện chính sách quản lý sử dụng đất khác nhau trong phát triển nông nghiệp hiện đại, khuyến khích thu hút vốn đa nguyên hóa, kiện toàn khoa học kỹ thuật nông nghiệp và hệ thống dịch vụ, tăng cường đầu tư xây dựng dịch vụ công cộng nông thôn và hệ thống an sinh xã hội.

Ngoài ra, việc tịch thu đất nông nghiệp thuộc sở hữu chung sẽ được quản lý nghiêm ngặt hơn. Hầu hết đất nông nghiệp ở Trung Quốc thuộc sở hữu chung của một làng và các nông dân có quyền lợi với một số mảnh đất bằng khế ước.

Hội nghị xác định tỉnh Hắc Long Giang sẽ dẫn đầu triển khai thí điểm cải cách tổng hợp và đồng bộ hiện đại hóa nông nghiệp ở Trung Quốc./.

Theo Vietnam+

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video