Trung Quốc xem xét triển khai thúc đẩy kinh tế

DoanhNhanOnline – Chính phủ Trung Quốc ngày 17/4 đã tổ chức hội nghị thường vụ do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì nhằm phân tích tình hình kinh tế quý 1 và triển khai phương hướng công tác giai đoạn...

Tin thế giới Tác giả and
DoanhNhanOnline – Chính phủ Trung Quốc ngày 17/4 đã tổ chức hội nghị thường vụ do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì nhằm phân tích tình hình kinh tế quý 1 và triển khai phương hướng công tác giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị cho rằng kinh tế Trung Quốc trong quý 1/2013 phát triển tương đối ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm tại khu vực thành thị tiếp tục duy trì trong giới hạn cho phép.

Mặc dù tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đang ở giai đoạn quan trọng và chuyển đổi mô hình kinh tế bước vào thời kỳ then chốt, song môi trường trong nước vẫn tồn tại nhiều yếu tố phức tạp, rủi ro. Vì vậy, Chính phủ Trung Quốc cần đẩy mạnh nghiên cứu phân tích, tăng cường tính dự báo, đồng thời chủ động trong công tác kinh tế.

Tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh phải duy trì tính liên tục và ổn định của chính sách kinh tế vĩ mô, tiếp tục thực thi chính sách tài chính tích cực và tiền tệ thận trọng, đồng thời chú trọng tính hiệu quả và mục đích của các chính sách; tiến hành đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì tăng trưởng, khống chế lạm phát và đề phòng rủi ro.

Đồng thời, đẩy mạnh điều chỉnh cơ cấu, kích thích sự phát triển của doanh nghiệp và thị trường nhằm tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, chính phủ cần tăng cường tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và nỗ lực thúc đẩy kinh tế nhằm đưa Trung Quốc phát triển lên một tầm cao mới.

Hội nghị cũng đã thống nhất một số trọng tâm công tác trong giai đoạn tiếp theo, trong đó tập trung vào các vấn đề như mở rộng nhu cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân, đi sâu cải cách mở cửa, phòng ngừa hiệu quả các rủi ro trong hoạt động tín dụng cũng như nợ công của các địa phương./.

Theo Vietnam+

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video