UVN hướng tới kế hoạch phát triển bền vững năm 2020

UVN hướng tới kế hoạch phát triển bền vững năm 2020

Công ty Unilever Việt Nam (UVN) đã công bố báo cáo cập nhật ba năm thực hiện Kế hoạch Phát triển bền vững tại Việt Nam. Năm 2010, Tập đoàn Unilever công bố kế hoạch này, coi đây là trọng...

Tin trong nước Tác giả

Công ty Unilever Việt Nam (UVN) đã công bố báo cáo cập nhật ba năm thực hiện Kế hoạch Phát triển bền vững tại Việt Nam.

Năm 2010, Tập đoàn Unilever công bố kế hoạch này, coi đây là trọng tâm và kim chỉ nam của chiến lược kinh doanh mới của tập đoàn, với mục tiêu tăng trưởng gấp đôi, đồng thời giảm thiểu tác động tới môi trường và gia tăng những giá trị xã hội tích cực trong 10 năm. Kế hoạch Phát triển bền vững của Unilever hướng đến ba mục tiêu chính trên toàn cầu, tính đến năm 2020 gồm phát triển tập đoàn lớn mạnh gấp đôi, đồng thời giảm một nửa tác động đối với môi trường; sử dụng 100% nguyên liệu nông sản thô từ nguồn nguyên liệu bền vững; giúp hơn 1 tỷ người trên thế giới cải thiện vệ sinh, sức khỏe và điều kiện sống. Kế hoạch này cũng được thực hiện đồng thời tại Việt Nam.

Thành Trung

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video