VCCI – hành trình nửa thế kỷ vì doanh nghiệp

DoanhNhanOnline – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức được thành lập ngày 27/4/1963. Trước đó, ngày 29/4/1960, Thường vụ Hội đồng Chính phủ đã thông qua chủ trương thành lập Phòng Thương mại nước Việt Nam...

Tin trong nước Tác giả and
DoanhNhanOnline – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức được thành lập ngày 27/4/1963. Trước đó, ngày 29/4/1960, Thường vụ Hội đồng Chính phủ đã thông qua chủ trương thành lập Phòng Thương mại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Qua gần ba năm chuẩn bị, ngày 14/3/1963, Đại hội đầu tiên của Phòng Thương mại được tổ chức tại Hà Nội với sự hội tụ của 93 tổ chức hội viên đầu tiên, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đại hội đã thông qua Điều lệ, bầu Ban Trị sự để điều hành công tác của Phòng. Kết quả đại hội và bản điều lệ đã được Hội đồng Chính phủ phê chuẩn bằng Quyết định số 58-CP ngày 27/4/1963 do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký.

Nhìn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI chia sẻ: “Nửa thế kỷ qua đi, trải qua biết bao biến động, thăng trầm, nhưng trong hoàn cảnh nào VCCI cũng có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế, của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam”. Đặc biệt, từ năm 1993 đến nay VCCI đã tập hợp trong tổ chức của mình gần 11.000 hội viên trực tiếp và trên 100.000 hội viên gián tiếp đại diện cho các thành phần kinh tế.

Hiện nay, trong cả nước đã có hơn 300 hiệp hội ngành hàng ở trung ương và hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh thành phố và phần lớn các hiệp hội đã tham gia vào hoạt động của VCCI. Bình quân mỗi năm gần đây, VCCI đã trực tiếp tham gia soạn thảo và góp ý xây dựng 40 dự thảo văn bản pháp luật, tổ chức trên 300 hội nghị, hội thảo về xây dựng pháp luật, chính sách; tổ chức trên 1.000 lớp đào tạo, tập huấn cho trên 60.000 lượt doanh nghiệp; tổ chức đón tiếp và bố trí chương trình làm việc cho trên 300 đoàn với trên 12.000 lượt doanh nhân nước ngoài vào Việt Nam; tổ chức gần 100 đoàn với trên 4.500 lượt doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài khảo sát thị trường tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh; tổ chức gần 600 cuộc hội thảo, tọa đàm, gặp gỡ tiếp xúc doanh nghiệp với sự tham dự của trên 80.000 lượt doanh nghiệp; cung cấp thông tin trực tiếp khoảng 60.000 lượt doanh nghiệp; cấp trên 500.000 bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu (C/O) và các chứng từ thương mại khác…

Bài viết liên quan