5 doanh nhân Việt xuất thân từ bục giảng

Tác giả

Họ là những doanh nhân rất thành công trên thị trường, nhưng ít ai biết rằng họ cũng đã từng đứng trên bục giảng truyền kiến thức của mình trước khi thành công như hôm nay. Họ là ai?