7 dấu hiệu nhận biết “siêu nhân viên”

Tác giả

Doanh Nhân đưa ra thống kê 7 dấu hiệu của một “siêu nhân viên” của công ty tư vấn, đánh giá chất lượng công việc Zenger/Folkman (Mỹ).

 

Bài viết chi tiết Thế nào là “siêu nhân viên” tại đây.