Albert Enstein nói gì về thái độ sống?

Tác giả

Albert Einstein là một trong những bộ óc vĩ đại nhất thế kỷ 20. Những công trình lý thuyết vật lý vĩ đại của ông là nền tảng cho tiến bộ của nhân loại. Và tất nhiên một nhân vật kiệt xuất như vậy sẽ có những quan niệm sống đáng để chúng ta học hỏi, đặc biệt là về thái độ sống tích cực.