Bay an toàn chỉ còn là chuyện nhỏ với khoang máy bay hạ cánh khẩn cấp

Sau nhiều tai nạn thảm khốc với những chiếc máy bay, một kỹ sư người Ukraina tên là Vladimir Tatarenko đã phát minh ra khoang máy bay có thể hạ cánh khẩn cấp.

print