Doanh Nhân số tháng 10/2016: “Cuộc chiến nước mắm”

Mỗi người Việt Nam trung bình 1 năm tiêu thụ khoảng 4 lít nước mắm. Với hơn 90 triệu dân thì thị trường nước mắm gần 400 triệu lít/năm đang có một tiềm năng khổng lồ. Rất nhiều thương hiệu nước mắm đang giành nhau thị trường này. Ai sẽ là người chiến thắng? Nước mắm công nghiệp hay truyền thống sẽ lên ngôi?

 

Hãy tìm câu trả lời trong Doanh Nhân số tháng 10/2016

print