Doanh Nhân số tháng 9/2016: “Hãy cho người tiêu dùng lý do để tin”

Trong marketing, “lý do để tin” (reason-to-believe) được hiểu là những yếu tố giúp giải đáp lý do vì sao khách hàng nên tin vào tính năng sản phẩm của thương hiệu. Đây là điểm nhấn vô cùng quan trọng giúp thương hiệu thâm nhập vào nhận thức của công chúng. “Lý do để tin” giành một vị trí then chốt trong xây dựng chiến lược truyền thông của thương hiệu…

print