Giải pháp đèn giao thông cho “thế hệ cúi đầu”

Miếng lát đường thông minh, một thiết bị giao thông được Buno North, một người Úc, sáng tạo ra nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông cho người đi bộ. Mỗi năm tại Úc có gần 3.500 người bị tai nạn giao thông khi đi bộ, một lý do chính là do thói quen sử dụng điện thoại cả khi đang sang đường.

print