Nhà mạng AT&T mua lại Time Warner với giá 85 tỷ USD

Tác giả

Tập đoàn viễn thông đa quốc gia AT&T đã nhất trí với Time Waner về việc thương vụ sáp nhập. Với tham vọng trở thành ông vua của ngành truyền thông số trong tương lai, nhà mạng lớn thứ 20 thế giới, AT&T, đã quyết định mua lại công ty mẹ của nhiều kênh truyền hình nổi tiếng như CNN, HBO, TNT… với giá 85,4 tỷ USD.