Những điều cần tránh khi đi phỏng vấn (phần 1)

Bạn đợi mãi mà không thấy hồi âm của nhà tuyển dụng, dù cho bạn nghĩ rằng mình đã có một buổi phỏng vấn thành công. Bạn không biết mình đã làm gì sai? Hãy kiểm tra xem bạn có mắc phải 1 trong những lỗi sau, để tránh lặp lại trong những buổi phỏng vấn sau này.

print