Hệ sinh thái nội dung đa nền tảng của tạp chí Doanh Nhân

Hệ sinh thái nội dung đa nền tảng của tạp chí Doanh Nhân, nhấn mạnh nội dung theo hướng tư vấn (How to) với các chủ đề sinh động hơn, thân thiện hơn.

 

Doanh Nhân là báo kinh tế dẫn đầu xu hướng xuất bản đa nền tảng, với nội dung chuyên sâu về hoạt động kinh doanh giúp bạn đọc giải đáp những câu hỏi liên quan tới cách thức tham gia và điều hành doanh nghiệp hiệu quả. Doanh Nhân giúp bạn đọc giải đáp câu hỏi làm thế nào để: Phân tích môi trường kinh doanh, vạch chiến lược, quản lý nguồn nhân lực, quản trị tài chính, hoạch định chiến lược tiếp thị.

print