Start up vận chuyển thuốc bằng drone

Tác giả

Một công ty start up ở thung lũng Silicon, mang tên Zipline, đã phát triển một loại drone để cung cấp dịch vụ vận chuyển thuốc tại Rwanda, nơi rất khó di chuyển bằng đường bộ. Phương tiện vận chuyển mới này giúp cho người dân tại đây có thể nhận được thuốc men và nguốn máu dự trữ từ các bệnh viện ở xa mà không còn phải di chuyển đường bộ như trước.