Tăng trưởng kinh tế Việt Nam: câu chuyện thần kỳ!

Tác giả

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa cho đăng tải video nhận định về tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ năm 1993 đến nay, vào gọi đó là sự phát triển thần kỳ. Doanh Nhân xin được chia sẻ lại bản Việt ngữ.