Tạp chí Doanh Nhân số tháng 11/2016: “Cục diện mới của thị trường dầu ăn”

Tác giả

Mức tiêu thụ dầu ăn của người Việt bình quân hiện vào khoảng gần 10 kg/năm, và tới 2025 sẽ tăng lên gần 20kg/năm. Trong khi các công ty ngoại đang đổ tiền xây dựng nhà máy chuẩn bị chiếm lĩnh thị trường này, thì doanh nghiệp nội chuyên về bất động sản, logistics cũng rẽ ngang để tham gia sản xuất dầu ăn. Diễn biến của thị trường khốc liệt này như thế nào? Doanh nghiệp ngoại hay doanh nghiệp nội sẽ giành chiến thắng? Hãy tìm ra câu trả lời có trong Doanh Nhân số tháng 11/2016.