Thưởng sao để thu hút và giữ chân nhân tài?

Tác giả

Một trong những chủ đề mà cả chủ doanh nghiệp và người lao động quan tâm nhất ở thời điểm này chính là vấn đề thưởng Tết. Chuyên mục Coffee Talk của Doanh Nhân Online số này đã có buổi trò chuyện cùng bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng giám đốc Công ty Talentnet xung quanh vấn đề này.

Bà Hương cho rằng, thưởng Tết có liên quan mật thiết đến chiến lược thu hút và giữ chân người lao động. Tuy nhiên, một chính sách lương thưởng thành công đến từ nhiều yếu tố, trong đó có 4 yếu tố cốt lõi đó là:

Hợp pháp: tuân thủ yêu cầu của pháp luật
Công bằng nội bộ: phù hợp với năng lực của nhân viên, với phạm vi công việc nhân viên đang phụ trách
Cạnh tranh với thị trường: so sánh cùng cấp bậc với các công ty đối thủ, công ty cùng ngành trên thị trường
Truyền thông: chính sách lương thưởng phúc lợi cần được truyền thông minh bạch đến từng nhân viên để mọi người cùng cố gắng nỗ lực