VN30 ghi nhận 2 gương mặt mới

VN30 ghi nhận 2 gương mặt mới

Hai mã chứng khoán là FLC của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và HCM của Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM mới được bổ sung vào rổ VN30.

Tin trong nước Tác giả

Thông tin trên mới được Sở Giao dịch Chứng khóán TP.HCM (HOSE) công bố ngày 21/7/2014.FLC là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, hiện có vốn điều lệ 1.540 tỷ đồng, đang thực hiện tăng vốn điều lệ lên hơn gấp đôi thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) và trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 4%).

Trong khi đó, HCM của Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM là công ty chứng khoán cùng với SSI luôn ở vị trí đứng đầu trong số các công ty chứng khoán tại Việt Nam, có vốn điều lệ gần 1.273 tỷ đồng. Đây cũng là cổ phiếu có vốn hóa lớn và luôn nhận được sự quan tâm chú ý của thị trường, với khối lượng giao dịch khoảng 1 triệu cổ phiếu/phiên.

Lê Dung

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video