Xúc tiến đầu tư nông nghiệp Việt _ Nhật

Xúc tiến đầu tư nông nghiệp Việt _ Nhật

Nhằm thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư nông nghiệp giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, sắp tới, 26/4/2016, JICA và JETRO sẽ tổ chức hội thảo “Phát triển nông nghiệp Việt Nam và triển vọng kinh doanh” tại...

Nhằm thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư nông nghiệp giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, sắp tới, 26/4/2016, JICA và JETRO sẽ tổ chức hội thảo “Phát triển nông nghiệp Việt Nam và triển vọng kinh doanh” tại Thành phố Nagoya và Osaka (Nhật).

Hội thảo dành cho các doanh nghiệp hoặc các cơ quan, tổ chức địa phương có quan tâm tới phát triển nông nghiệp tại Việt Nam và cơ hội kinh doanh. Tại hội thảo sẽ có sự tham gia Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản, JICA Việt Nam, JETRO Hà Nội và sẽ có bài trình bày về tình hình nông nghiệp của Việt Nam, các điều kiện môi trường kinh doanh, những nỗ lực cụ thể của Nhật Bản.

Ngoài ra, chuyên gia tư vấn về môi trường đầu tư Việt Nam (chuyên gia của JICA) sẽ trình bày những điểm quan trọng liên quan tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. Hội thảo còn có sự tham gia của các doanh nghiệp là Dream Incubator và Fujitsu dưới góc độ của doanh nghiệp sẽ trình bày về cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp quan tâm, có thể đăng ký và liên hệ với Văn phòng JICA Việt Nam, ĐT: +84-4-3831-5005.

Bài viết liên quan

Ban biên tập lựa chọn

       

Video